مزایای کوره ی رنگ الکترواستاتیک

مقدمه

کوره رنگ الکترواستاتیک Electrostatic Powder Coating On) به عنوان دستگاهی ،حرارتی برای پوشش دادن رنگ به سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به عنوان یکی از روشهای پوشش دهی صنعتی باعث افزایش طول عمر و مقاومت سطوح در برابر خوردگی زنگ زدگی و خراشیدگی میشود. در این مقاله به بررسی اجمالی ویژگیها کاربردها و نحوه عملکرد یک کوره رنگ الکترواستاتیک خواهیم پرداخت.

ویژگی ها

کوره رنگ الکترواستاتیک همواره از یک ظرفیت مخزن و سیستم تهویه مجهز به فن و فیلتر برای جذب گرد و غبار تولیدی در فرآیند رنگ کردن استفاده میکند. این دستگاه دارای یک سیستم الکترواستاتیک است که برای جذب رنگ به سطح مورد نظر و ایجاد بار الکتریکی موجب جذب رنگ به صورت یکنواخت بر روی سطح میشود. همچنین این دستگاه دارای یک ترموستات است که دمای داخل دستگاه را کنترل می.کند برای افزایش بازدهی و بهبود کیفیت ،رنگ برخی از کوره ها مجهز به سیستم هوادهی مجدد رنگ هستند که باعث افزایش سرعت جریان رنگ و بهبود توزیع آن بر روی سطح میشود.

کاربردها

استفاده از کوره رنگ الکترواستاتیک در صنایع مختلفی از جمله خودروسازی مبلمان ،سازی صنایع فلزی صنعت چوب و صنایع پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در هر یک از این صنایع این نوع کوره به عنوان یکی از اصلی ترین روشهای پوشش دهی صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.با استفاده از دستگاه مذکور سطح قطعات با رنگ الکترواستاتیک که باعث افزایش مقاومت و طول عمر قطعات میشود رنگ آمیزی میگردد.

نحوه عملکرد

کوره با استفاده از یک سیستم الکترواستاتیک برای جذب رنگ به سطح مورد نظر و ایجاد بار الکتریکی موجب جذب رنگ به صورت یکنواخت بر روی سطح میشود.

در این فرآیند رنگ به صورت پودری به داخل دستگاه انتقال مییابد و با استفاده از هوا به سطح قطعه هدایت میشود در این مرحله با ایجاد بار الکتریکی بین سطح قطعه و پودر رنگ رنگ به سطح قطعه جذب میشود.

قطعه پس از جذب رنگ به سطح قطعه بایستی وارد کوره رنگ شود.

در داخل کوره با دمای بالا رنگ پوشیده شده روی سطح قطعه گرم شده و به صورت بستری که روی آن قرار دارد چسبیده و تثبیت میشود.

هنگامی که فرآیند رنگ امیزی به پایان رسید قطعه را از کوره خارج می کنند.

نتیجه گیری

کوره رنگ الکترواستاتیک به عنوان یکی از اصلی ترین روشهای پوشش دهی صنعتی در صنایع مختلف استفاده میشود.

با استفاده از این دستگاه سطح قطعات با رنگ پوشیده میشود که باعث افزایش مقاومت و طول عمر قطعات می شود.

همچنین با توجه به ویژگیهایی که در این دستگاه وجود دارد هزینههای تولید نیز کاهش مییابد و باعث افزایش بازدهی و بهبود کیفیت رنگ میشود.